Co je Chlebovická MEDOVÁ STOPA?

Jedná se o naučnou stezku s včelkou MEDULINKOU obohacenou o herní prvek. Touto formou chceme nabídnout návštěvníkům Včelařského naučného areálu v Chlebovicích či běžným turistům poznat obor včelařství a zajímavosti obce Chlebovice. Na celkem pěti  stanovištích se účastníci seznámí s 12 včelařskými tématy a 12 zajímavými místy Chlebovic, z nichž si mohou ověřit své nové znalosti v Medulinčině kvízu. Správnými odpověďmi získají klíč k odhalení podstaty našeho bytí. Doporučená trasa: žlutá turistická trasa vedoucí z Chlebovic podél potoku Vodičná označená logem Chlebovické MEDOVÉ STOPY.

Jak na to?

Základem je hrací karta "MEDOVKA", na které naleznou účastníci mapu trasy s místy, kde jsou umístěny panely a prázdná políčka pro vepsání písmen správných odpovědí. Na jednotlivých stanovištích, která navštíví, představuje včelka MEDULINKA zajímavosti z různých včelařských témat a zajímavosti spojené s obcí Chlebovice. Na konci panelů jsou Medulinčiny kvízové otázky, jejichž správné odpovědi doplňuje účastník do prázdných políček tajenky na kartě. Po zvládnutí trasy a vyluštění tajenky obdrží účastník Upomínkový list o absolvování Chlebovické MEDOVÉ STOPY.

Kde získáte kartu MEDOVKU?

A. MEDOVKU si můžete vyzvednout ve Včelím obchůdku v Chlebovicích nebo ve schránce MEDOVÉ STOPY u Včelařského naučného areálu v Chlebovicích, která je umístěna u naučného panelu s 1. a 2. zastavením.

B. MEDOVKU si můžete vytisknout doma a to tak, že si ji stáhnete zde nebo zde (vytiskněte na A4, přeložte a slepte).

Kde obdržíte UPOMÍNKOVÝ LIST?

A. Ve Včelím obchůdku v Chlebovicích

B. Zasláním fotografie nebo naskenované karty MEDOVKY s vyluštěnou tajenkou a datumem absolvování trasy Chlebovické MEDOVÉ STOPY na e-mail: medovastopa@seznam.cz. Na váš e-mail zašleme UPOMÍNKOVÝ LIST.

V krátkosti

Chlebovická MEDOVÁ STOPA vznikla u příležitosti 25. výročí založení Včelařského muzea a výročí 700 let od znovuobnovení obce Chlebovice.

Slavnostní představení Chlebovické MEDOVÉ STOPY bylo na Včelařských slavnostech dne 30. srpna 2020 ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Posvěcení udělil P. Daniel Vícha.

Usazení naučných panelů: září - říjen 2020

Zahájení provozu projektu: 22. října 2020

Autor projektu: Marie Knödlová

Grafický návrh včelky MEDULINKY: Blanka Vostrá

Grafika projektu: MAMIART

PODPORUJÍ


Děkujeme za pomoc s realizací myšlenky Chlebovické MEDOVÉ STOPY panu Josefu Nastálkovi a dalším přátelům, nadšencům a příznivcům Včelařského naučného areálu

Kliknutím na odkaz si můžete zdarma stáhnout brožuru vydanou u příležitosti 25. výročí založení Včelařského naučného areálu.

Provoz Chlebovické MEDOVÉ STOPY zajišťuje:
ZO ČSV Frýdek-Místek,z.s., a Včelařský naučný areál Chlebovice,z.s.

Vytvořte si webové stránky zdarma!